Dear all,
Nếu có bất kỳ thắc nào về hoạt động của diễn đàn, các Member có thể gửi ý kiến đóng góp xây dựng của mình tại box này bằng hình thức comment, BQT sẽ trả lời sớm nhất có thể các ý kiến của các bạn.

Thân BQT Diễn đàn du lịch Việt Nam

Bài viết khác cùng Box :